Erika URBANOVÁ, rod. Tučeková

 Narodila sa vo Veľkom Krtíši, v roku 1980. Vyrastala v Čebovciach, v kraji prekypujúcom vôňou viníc, lesov, rozkvitnutých lúk a rybníkov. Pred očami sa jej rok čo rok rozzelenali agátové lesy, zakvitli sady, zelenali sa aj polia, hustá svieža zeleň sa kúpala na teplom slnku a vyhriatym povetrím lietali roje včiel a pestrofarebných motýľov. Prvé spomienky spojené s prírodou pochádzajú už z jej raného detstva. Vtáčí spev bol jej budíčkom, pozorovanie lesnej zveri a vodného vtáctva koníčkom, pohľad na stáda muflónov či danielov pasúcich sa pod večernou oblohou zas večerníčkom.

Nečudo, že jej ďalšie životné kroky viedli k štúdiu na Strednej lesníckej škole v Banskej Štiavnici v odbore Krajinná ekológia, kde pod vedením svojich profesorov získala prvé odborné poznatky zo zoológie, botaniky, dendrológie či základov ekológie. Následne začala študovať na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela Environmentálnu výchovu, po materskej dovolenke pokračuje štúdiom Systémovej ekológie na Katedre biológie a ekológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2000 sa stala zakladajúcou členkou občianskeho združenia Environmentálna spoločnosť LUTRA, v marci 2008 založila svoje výtvarné štúdio WILDLIFE ART STUDIO, v rámci ktorého sa venuje umeleckej tvorbe v oblasti výtvarníctva, grafiky a fotografie. V súčasnosti tvorí a žije s rodinou v Sliači.