!!! POŽIADAVKY K FOTOGRAFIÁM A ICH KVALITA !!!

Všetky portréty vytváram na základe fotografií. Je teda pravidlom: čím kvalitnejší záber, tým lepší a výstižnejší portrét. Moje kresby sú vysoko detailované (klik na obrázok), preto privítam zábery s ORIGINÁLNOU VEĽKOSŤOU, NEZMENŠOVANÉ, NEOREZÁVANÉ, NEROZMAZANÉ a s DOSTATOČNÝM ROZLÍŠENÍM, bez akejkoľvek grafickej úpravy. Venujem sa prevažne portrétnej tvorbe, a základom ako i úspechom každého portrétu sú detailne vypracované črty tváre. Preto sú pre mňa fotografie znázorňujúce v prevažnej miere scenériu krajiny či iného prostredia LEN S MINIMÁLNYM ZOBRAZENÍM portrétovanej osoby, NEPOUŽITEĽNÉ! Najlepšie sú fotografie zachytávajúce priamo TVÁR, ktorá reprezentuje charakter a osobnosť portrétovaného objektu. Kreslím zvyčajne z jednej fotografie, na ktorej sa s klientom dohodnem, pokiaľ ale máte ďalšie fotografie daného človeka či zvieraťa, je lepšie mi ich poslať viac. 

 

NEVHODNÉ FOTOGRAFIE !!!

VHODNÉ FOTOGRAFIE