GALÉRIA

Portréty ako také zachytávajú individuálne charakteristické rysy ľudí i zvierat, preto sa odlišujú od kreslenia postáv. Štúdia je detailnejšie spracovanie námetu než skica. Zvyčajne si vyžaduje oveľa viac času na starostlivú vizuálnu analýzu, pričom sa zameriava na zachytenie presnej formy a štruktúry objektov. V podstate je to portrétovanie alebo verné zachytenie podoby, zatiaľ čo skica sa zaoberá podstatnými znakmi a pohybom.